Переваги на залишення на роботі у разі скорочення — судова практика

Звільнений через скорочення штату працівників інженер 1-ї категорії звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Вимоги аргументувались тим, що звільнення незаконне, оскільки позивач вважає ступінь своєї кваліфікації та продуктивності праці такими, що надають йому переважне право на залишення на роботі.

ВС/КЦС суду позов підтримав, та вказав що до кола працівників, серед яких визначаються особи, які мають переважне право на залишення на роботі, і працівники, які не мають таких переваг, а тому підлягають звільненню, входять всі працівники, що займають таку ж посаду та виконують таку ж роботу на підприємстві, а не тільки тих, хто працює в структурному підрозділі, в якому виконував роботу чи обіймав посаду працівник, який підлягає звільненню. Водночас, під час звільнення позивача відповідач порівнював між собою кваліфікацію лише двох працівників структурного підрозділу, в якому працював позивач, а саме: кваліфікацію позивача та іншого інженера 1-ї категорії, хоча мав порівнювати інженерів 1-ї категорії не окремого структурного підрозділу, а всієї телерадіокомпанії.

Про це йдеться у постанові ВСУ від 25.07.2018 р. у справі № 382/1039/16-ц.

0