Оформлення карток первинного обліку

Картки первинного обліку ведуть тільки органи місцевого самоврядування? Чи приватні юридичні особи також мають оформлювати ці картки? Як правильно заповнювати списки військовозобов’язаних працівників?

 


Ні, картки первинного обліку приватні юридичні особи не ведуть. До 04.01.2023 р. вони мали вести військовий облік шляхом заповнення розділу 2 особової картки працівника (які формували в картотеку).

З 05.01.2023 р. військовий облік ведеться шляхом заповнення списків персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487), які формуються окремо за кожною з 4 груп.

 

ПЕРЕЛІК
інформації, яка зазначається в облікових записах списку персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів офіцерського складу

 

Графа 1 — номер облікового запису

Графа 2 — військове звання, присвоєне військовозобов’язаному, резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Графа 3 — прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 4 — дата народження військовозобов’язаного, резервіста

Графа 5 — реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графа 6 — шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності

Графа 7 — профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний) згідно із записами у військово-обліковому документі

Графа 8 — розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Графа 9 — відомості, зазначені в дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10 — серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11 — адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 12 — адреса місця проживання військовозобов’язаного, резервіста

Графа 13 — найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому військовозобов’язаний, резервіст перебуває на військовому обліку

Графа 14 — пункт, розділ та номер переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаним, або номер команди, зазначений у мобілізаційному розпорядженні військовозобов’язаного, резервіста. У нижній частині графи зазначається літера «Р», якщо громадянин проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15 — не заповнюється

Графа 16 — сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) чоловіка/дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17 — найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18 — дата та номер повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади (у паперовій формі запис робиться від руки)

 

ПЕРЕЛІК
інформації, яка зазначається в облікових записах списку персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу

 

Графа 1 — номер облікового запису

Графа 2 — військове звання, присвоєне військовозобов’язаному, резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Графа 3 — прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 4 — дата народження військовозобов’язаного, резервіста

Графа 5 — реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графа 6 — тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності

Графа 7 — належність військовозобов’язаного, резервіста до рядового, сержантського, старшинського складу

Графа 8 — категорія запасу військовозобов’язаного з урахуванням досвіду військової служби (перша, друга) згідно із записом у військово-обліковому документі, а також серія та номер військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Графа 9 — відомості, зазначені у дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10 — серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11 — адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 12 — адреса місця проживання військовозобов’язаного, резервіста

Графа 13 — найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому військовозобов’язаний, резервіст перебуває на військовому обліку

Графа 14 — пункт, розділ та номер переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаним, або номер команди, зазначений у мобілізаційному розпорядженні військовозобов’язаного, резервіста. У нижній частині графи зазначається літера «Р», якщо громадянин проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15 — висновок військово-лікарської комісії, графа та пункт відповідного наказу

Графа 16 — сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) чоловіка/дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17 — найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18 — дата та номер повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади

 

ПЕРЕЛІК
інформації, яка зазначається в облікових записах списку персонального військового обліку призовників

 

Графа 1 — номер облікового запису

Графа 2 — слово «призовник»

Графа 3 — прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі призовника

Графа 4 — дата народження призовника

Графа 5 — реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графи 6, 7 і 8 — не заповнюються

Графа 9 — відомості, зазначені у дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10 — серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11 — адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі призовника

Графа 12 — адреса місця проживання призовника

Графа 13 — найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому призовник перебуває на військовому обліку

Графа 14 — норма Закону України »Про військовий обов’язок і військову службу», на підставі якої надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої надається така відстрочка. У нижній частині графи зазначається літера «Р», якщо призовник проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15 — не заповнюється

Графа 16 — сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17 — найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18 — дата та номер повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади


Примітка. 1. У разі виключення громадянина з персонального військового обліку робиться відмітка «Виключено з обліку». 2. У разі звільнення з роботи, навчання військовозобов’язаного, резервіста робиться відмітка «Звільнено».


 

Відповіді на запитання з вебінару
"Порядок № 1487. Військовий облік на підприємстві по-новому.
Детальний огляд усіх нововведень"


0