На фахового молодшого бакалавра почнуть набір з 2020 року

У 2020 році стартує підготовка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. ВНЗ I–II рівнів акредитації, які в системі вищої освіти готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримають статусу коледжу, набувають статус закладу фахової передвищої освіти.

Цього вимагають Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про фахову передвищу освіту».

В Україні діятимуть заклади фахової передвищої освіти таких типів:

  • фаховий коледж;
  • військовий коледж сержантського складу;
  • фаховий коледж із специфічними умовами навчання.

До приведення законодавства з питань оподаткування закладів фахової передвищої освіти у відповідність до вимог цього Закону терміни Податкового кодексу України «вищі навчальні заклади» та «вищі навчальні заклади I–IV рівнів акредитації» застосовуються до закладів фахової передвищої освіти.

 

0