Мінсоцполітики пропонує удосконалити законодавство з питань колективно-договірних відносин

Міністерство соціальної політики України оприлюднило проект Закону України «Про колективні договори та колективні угоди».

Необхідність державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта обумовлена потребою, зокрема, розширення кола суб’єктів сторін колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, встановлення порядку поширення дії галузевих (міжгалузевих) угод, імплементації окремих норм директив Ради ЄС тощо.

Законопроектом, зокрема, вводиться:

1) новий вид колективних угод – підгалузеві, у переговорах з укладення яких можуть брати участь також нерепрезентативні всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, господарські об’єднання та громадські організації (їхні об'єднання), що представляють інтереси роботодавців певного виду або кількох видів економічної діяльності;

2) нова форма здійснення соціального діалогу – укладення соціальних пактів, які міститимуть домовленості сторін, у тому числі на національному і територіальному рівнях соціального діалогу.

На думку Мінсоцполітики, соціальні пакти з окремих питань дозволять сторонам соціального діалогу зосередити спільні зусилля на ефективному вирішенні першочергових завдань соціально-економічної сфери.

Крім того, законопроектом вводиться норма щодо призупинення дії колективних договорів і угод або їх окремих положень за домовленістю сторін. Обмежено строк колективних переговорів (не більше року, враховуючи строки, на які вони призупинялись), строк дії колективних договорів та угод (не більше 3 років із можливістю продовження дії окремих положень не більше ніж на 1 рік).

На думку Мінсоцполітики прийняття проекту акта дозволить реформувати законодавство з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин працівників і роботодавців, їх представників з урахуванням міжнародних норм у зазначеній сфері. Прийняття акта дозволить:

  • посилити захист прав працівника завдяки імплементації окремих норм директив Ради ЄС, забезпечити право фізичних осіб, які використовують найману працю, укладати колективний договір;
  • покращити умови праці працівників окремих галузей, зокрема через можливість застосування механізму поширення дії положень галузевої (міжгалузевої) угоди;
  • сторонам соціального діалогу в окремих випадках приймати рішення щодо призупинення дії колективних договорів і угод або їх окремих положень, зокрема в умовах економічного спаду, фінансової кризи тощо.

Проект акта оприлюднено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України.

 

0