Кваліфікаційні вимоги, посадові оклади та доплата особам, відповідальним за ведення військового обліку

0