Коригування плану перевірок податківців

Документальна планова перевірка має бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. Про це вказано у абзаці першому підпункті 77.1 ПКУ.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи (абзац перший пп. 77.2  ПКУ).

Згідно з ПКУ порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, тобто Мінфіном.

Тому наказом Мінфіну затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, перелік ризиків та їх поділ за ступенями значущості (високий, середній, незначний)

Згідно з абзацом четвертим пункту 1 розділу І Порядку план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Оновлюється річний план-графік у разі його коригування.

Проекти коригування планів-графіків у разі такого коригування формуються територіальними органами ДФС України не пізніше 3 числа кожного місяця поточного року, починаючи з другого місяця поточного року, засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС України (абзац другий п. 3 розділу першого Порядку).

Таким чином, план-графік документальних планових перевірок платників податків корегується на підставі проектів, сформованих територіальними органами ДФС, починаючи з другого місяця поточного року.

План-графік з урахуванням коригувань розміщується на офіційному порталі ДФС у розділі «Діяльність/Плани та звіти роботи». 

 

0