Компенсація зарплати в разі несвоєчасної її виплати в березні 2024 року

У зв’язку з порушенням встановлених строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм власності мають нараховувати суми компенсації працівникам у разі її несвоєчасної виплати.
 

Компенсація провадиться відповідно до:

  • Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050;
  • Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін (за даними Державної служби статистики України) за період невиплати грошового доходу. Індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається.

У разі виплати в березні 2024 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових доходів за 2020–2024 рр. сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін, наведеної в таблиці.

 

Місяць

Приріст індексу споживчих цін, у % за період невиплати доходу

Роки:

2020

2021

2022

2023

2024

січень

54,4

45,5

32,3

5,0

0,3

лютий

54,9

44,1

30,2

4,3

-

березень

53,7

41,7

24,6

2,7

 

квітень

52,5

40,7

20,8

2,5

 

травень

52,0

38,9

17,6

2,0

 

червень

51,7

38,6

14,1

1,2

 

липень

52,6

38,4

13,3

1,8

 

серпень

52,9

38,7

12,1

3,2

 

вересень

52,2

37,1

10,0

2,7

 

жовтень

50,6

35,9

7,3

1,9

 

листопад

48,7

34,8

6,6

1,4

 

грудень

47,4

34,0

5,8

0,7

 

 

ПРИКЛАД

Нарахування компенсації зарплати в разі несвоєчасної її виплати в березні

Нарахований, але не виплачений у січні 2023 р. грошовий дохід у сумі 5250,00 грн (після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в березні 2024 р.

Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2023 р. – лютий 2024 р.), за січень 2023 р. становить 5,0 %.

Сума компенсації в цьому випадку дорівнює:

5250,00 × 5,0 ÷ 100 = 262,50 грн.

 


 

 

 

Ще більше інформації на KADREX

🍁 KadrEX   🍁 facebook  🍁 youtube  🍁 telegram

0