Хто з працівників має проходити наркологічний огляд — Держпраці

    Профілактичні наркоогляди проводяться з метою своєчасного виявлення хворих на алкоголізм, токсикоманію, наркозалежних та встановлення наркологічних протипоказань.

    Держпраці у Кіровоградській області нагадує, що роботи в різних сферах людської діяльності передбачають контакт з етиловим спиртом та різного роду токсичними речовинами. З метою своєчасного виявлення хворих на алкоголізм, токсикоманії, наркозалежних та встановлення наркологічних протипоказань до певних видів діяльності запроваджений профілактичний наркологічний огляд.

    Проводити наркологічний огляд має право лікар-нарколог, який має сертифікат за спеціальністю «Наркологія», пройшов спеціальну підготовку за затвердженою МОЗ програмою, тестування та отримав посвідчення за формою №146/0. Навчання з питань сучасного проведення наркооглядів лікар має проходити кожні три роки. Основну відповідальність за якість профілактичного  наркологічного огляду несе керівник наркологічної клініки, на базі якої проводяться огляди.

    Порядок проведення профілактичного наркологічного огляду затверджений КМУ постановою від 6 листопада 1997 р. № 1238.

    Згідно з пунктом 2 Порядку встановлена така кратність періодичного наркологічного  огляду, зокрема, 1 раз на рік:

  • для працівників підприємств з видобутку нафти, переробки високосірчистої та сірчистої нафти, природного газу, піробензолу; селективного очищення мастил, піролізу; очищення нафти і газу від сірководню; очищення нафтоналивних резервуарів; екстракційного виробництва озокериту; виробництва різних синтетичних продуктів (фенол, ацетон, синтетичні жирні кислоти та спирти) тощо; допоміжних процесів, пов'язаних з обслуговуванням товарних парків, забором проб, лабораторним контролем сировини проміжних та кінцевих продуктів (високосірчиста і сірчиста нафта, природний газ);
  • для працівників, які під час виконання своїх функціональних обов'язків використовують бензол , його похідні (ізопропилбензол, толуол, ксилол, стирол тощо, в т. ч.і гомологи, галогенні похідні ароматичного ряду, галогенні бензили, хлористий бензилиден) та метанол;
  • для робітників фармацевтичних підприємств, аптек — виготовлення фармакологічних засобів;
  • для анестезіологів та інших медичних працівників, що використовують фторотан та ефір;
  • для працюючих в умовах підвищеного атмосферного тиску;
  • для осіб, які проводять роботи з використанням вибухових матеріалів, працюють на вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах;
  • для працівників пожежної охорони, газорятувальної служби;
  • для авіаційного персоналу цивільної авіації.
0