Державний бюджет — 2023: показники для бухгалтера

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (текст направлено на підпис Президенту України). У документі визначено два основних показники, що використовуються в роботі бухгалтерами, а саме розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Для зручності їх застосування наводимо узагальнену інформацію із зазначеного питання

Ще більше інформації на нашому сайті KadrEX

 

Мінімальна зарплата

Відповідно до ст. 8 Закону про Держбюджет — 2023 розмір мінімальної зарплати у 2023 р. не змінюватиметься і становитиме:

  • у місячному розмірі — 6700,00 грн;
  • у погодинному розмірі — 40,46 грн.

 

Прожитковий мінімум

Відповідно до ст. 7 Закону про Держбюджет — 2023 прожитковий мінімум для окремих демографічних та соціальних груп населення також не зміниться. Ці дані наведено в таблиці 1.


Таблиця 1. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу у 2023 р.
(із розрахунку на місяць)
 

Основні демографічні
та соціальні групи населення

Прожитковий мінімум на одну особу
з розрахунку на місяць, грн

Загальний показник

2589,00

Діти до 6-ти років

2272,00

Діти від 6 до 18 років

2833,00

Працездатні особи

2684,00

Особи, які втратили працездатність

2093,00

 

Виплати, що розраховуються із прожиткового мінімуму
та мінімальної зарплати

До розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати «прив’язано» розрахунок сум ЄСВ, «лікарняних» та «декретних», податкових соціальних пільг, а також деяких інших оподатковуваних виплат. Тож пропонуємо звернути увагу на наведену нижче інформацію.

 

Оплата праці

Відповідно до ст. 3-¹ Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.

Під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою зарплати.

 

ЄСВ

У 2023 р. максимальна величина бази нарахування ЄСВ відповідно до ст. 1 Закону про ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати, і цей показник не зміниться (таблиця 2).

 

Таблиця 2. Розмір ЄСВ у 2023 р.
(із розрахунку на місяць)

Показник

З 01.01.2023 р.

Алгоритм розрахунку

Сума, грн

Базова величина для розрахунку ЄСВ

6700,00

Мінімальний розмір страхового внеску

6700,00 × 22 %

1474,00

Максимальна база нарахування ЄСВ

6700,00 × 15

100 500,00

 

«Лікарняні» та «декретні»

Зважаючи на розмір мінімальної зарплати, у 2023 р. зазначені виплати нараховуватимуться в розмірах, наведених нижче.

Середньоденна зарплата для розрахунку «лікарняних» і «декретних» у визначених випадках та для порівняння сум допомог становитиме:

  • з 01.01.2023 р.: 6700,00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 220,11 грн.

Мінімальна сума допомоги по вагітності та пологах для осіб, страховий стаж яких менше шести місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, і для осіб, у яких він більший чи особа має пільги, дорівнюватиме:

  • з 01.01.2023 р.: 220,11 грн × 126 к. дн. = 27 733,86 грн.

Максимальна сума допомоги по вагітності та пологах для осіб, страховий стаж яких менше шести місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, становитиме:

  • з 01.01.2023 р.: ((6700,00 грн × 2) ÷ 30,44) × 126 к. дн. = 55 466,46 грн.

Максимальна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності для осіб, страховий стаж яких менше шести місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку, за формулою:

СДт.н. (max) = ЗПсеред. × КДт.н., де

СДт.н. (max— максимальна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності;

ЗПсеред. — середньоденна зарплата;

КДт.н. — кількість днів тимчасової непрацездатності.

Для таких категорій застрахованих осіб фактична сума «лікарняних» не повинна перевищувати цієї розрахункової величини, яка у 2023 р. становитиме:

  • з 01.01.2023 р.: 220,11 грн (6700,00 ÷ 30,44) × кількість днів тимчасової непрацездатності.

 

Податкова соціальна пільга

Відповідно до пп. 169.4.1 ПКУ податкова соціальна пільга (далі — ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн, і цей показник є незмінним протягом року.

Отже, граничний розмір доходу, до якого застосовується ПСП, у 2023 р. становитиме:

2684,00 × 1,4 = 3760,00 грн.

Розмір ПСП також залежить від встановленого на 01 січня звітного податкового року розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (в розрахунку на місяць) і є незмінним протягом року.

Так звана звичайна ПСП становить 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 01 січня звітного податкового року, що у 2023 р. дорівнюватиме:

2684,00 × 50 % = 1342,00 грн.

Отже, розміри решти ПСП становитимуть:

  • 100 % ПСП = 1342,00 грн;
  • 150 % ПСП = 1342,00 × 150 % = 2013,00 грн;
  • 200 % ПСП = 1342,00 × 200 % = 2684,00 грн.

Інформація щодо розмірів застосування ПСП для окремих категорій платників ПДФО наведена в таблиці 3.

 

Таблиця 3. Розміри ПСП у 2023 р. для різних категорій платників ПДФО

Категорія платників ПДФО

Норма ПКУ

Розмір ПСП, грн

Граничний розмір доходу для застосування ПСП, грн

ПСП у розмірі 100 %

Будь-який платник податку

пп. 169.1.1

1342,00 

3760,00

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, у розрахунку на кожну дитину

пп. 169.1.2

1342,00 

3760,00 × кількість дітей віком до 18 років

ПСП у розмірі 150 %

Одинока матір (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

пп. «а» пп. 169.1.3

2013,00

3760,00× кількість дітей віком до 18 років

Платник податку, який утримує дитину з інвалідністю — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років

пп. «б» пп. 169.1.3

Особи, віднесені законом до 1-ї або 2-ї категорії осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

пп. «в» пп. 169.1.3

2013,00

3760,00

Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти

пп. «г» пп. 169.1.3

2013,00

3760,00

Особи з інвалідністю I або II групи, в т. ч. із дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ

пп. «ґ» пп. 169.1.3

2013,00

3760,00

Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

пп. «д» пп. 169.1.3

2013,00

3760,00

Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ

пп. «е» пп. 169.1.3

2013,00

3760,00

ПСП у розмірі 200 %

Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма та більше медалями «За відвагу»

пп. «а» пп.169.1.4

2684,00

3760,00

Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та інваліди I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

пп. «б» пп.169.1.4

2684,00

3760,00

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, які визнані репресованими чи реабілітованими

пп. «в» пп.169.1.4

2684,00

3760,00

Особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

пп. «г» пп.169.1.4

2684,00

3760,00

Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

пп. «ґ» пп.169.1.4

2684,00

3760,00

 

Неоподатковуваний розмір допомоги на поховання

Відповідно до пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного дoходу платника податків не включають кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку, зокрема, роботодавцем такoгo померлого платника за його останнім місцем роботи (у т. ч. перед вихoдом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ. У 2023 р. він становитиме: 3760,00 × 2 = 7520,00 грн.

 

Неоподатковуваний розмір нецільової благодійної допомоги

Згідно з пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецiльової благодійної допомоги, в т. ч. матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку впродовж звiтного податкового року сукупно в розмiрi, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ. У 2023 р. він становитиме 3760,00 грн.

 

Неоподатковувана вартість подарунка

Відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається вартість подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), — у частині, що не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 01 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

У 2023 р. ця сума становитиме: 6700,00 × 25 % = 1675,00 грн.

 

Розмір доходу, який підлягає індексації

Відповідно до Закону про Держбюджет — 2023 на 2023 р. призупиняється дія норм Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282­XII. Тому у 2023 р. грошові доходи працівників можна не індексувати.

 

0