Чи зараховується період вагітності (пологів) під час відпустки для догляду за дитиною до відпусткового стажу

В електронний кабінет роботодавця стосовно особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, надійшов е-лікарняний з визначеною причиною непрацездатності «Вагітність та пологи». Чи враховується цей період під час відпустки для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку?


Частинами першою – другою ст. 179 КЗпП і ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) передбачено, що в разі вагітності на підставі медичного висновку за умови народження однієї дитини жінці надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (70 — до пологів та 56 — після). У разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів починаючи із дня пологів замість 56 календарних днів надається 70, а сумарна кількість календарних днів відпустки становить 140.

Зауважимо, що жінкам, які належать до 1–3 категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається тривалістю 180 календарних днів (90 — до пологів і 90 — після).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відповідно до частини третьої ст. 179 КЗпП і ст. 18 Закону про відпустки.

Стаття 82 КЗпП і ст. 9 Закону про відпустки містять вичерпний перелік періодів, які входять до стажу, які дають право на надання щорічної відпустки. До нього, зокрема, належить «час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням». Під поняттям «надання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» розуміється оплата днів непрацездатності. Підтвердний документ (е-лікарняний) видається з різних причин непрацездатності, до яких також належить вагітність та пологи, тому цей період входить до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

Проте у вищевказаних статтях зазначається ще й про те, що до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Про це також наголошено у ст. 181 КЗпП. Зауважимо, що якщо жінка, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, народжує другу дитину, їй оплачуються дні непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами.

Згідно з нормами законодавства цей період називається відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами. На думку автора, його слід оформлювати наказом роботодавця. Підставою для цього слугуватиме заява та е-лікарняний. Е-лікарняний має бути оплачено в будь-якому разі, попри таке формулювання, як відпустка.

Через те, що відпустка на відпустку накладатися не може і їх здвоєння не передбачено законодавством, для того, щоб період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зараховувався до стажу для надання щорічної відпустки, працівниці підприємства необхідно відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку достроково припинити (про це дивтут), а після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами знову її оформити.


 

 

 

Ще більше інформації на KADREX

🍁 KadrEX   🍁 facebook  🍁 youtube  🍁 telegram

0